Atlantis főoldal
Általános infók
Hírek
A Wraith
A város
Útmutató (I. rész)
Útmutató (II. rész)
Epizódtartalmak
Képek
Letöltések
Soundtrack

Szereplők
 Dr. Elizabeth Weir
 John Sheppard
 Ronon Dex
 Aidan Ford
 Dr. Rodney McKay
 Teyla Emmagan

 Dr. Carson Beckett
 Dr. Radek Zelenka
 Steven Caldwell

Évadok
 1. évad
 2. évad
 3. évad
 4. évad
 5. évad

 
 

 

v0.4
főszerkesztő: radu
szerkesztő: beatbull & mascot & platschu & smiler

Ez egy rajongói oldal. Minden jog fenntartva a sorozat készítői és tulajdonosai számára.

 

 

 

 

 

Útmutató az Atlantiszhoz (II. rész)
 Szerző: Sokaris   Dátum: 2008.07.06


A Replikátorok

Több ezer évvel ezelõtt az Õsök (a csillagkapuk és Atlantisz építõi) háborúba keveredtek a Lidércekkel. Habár a Lidércek technológiailag fejletlenebbek voltak az Õsöknél, hatalmas klónozó üzemüknek köszönhetõen („Spoils of War”) számbeli fölényükkel mégis sikerült felülkerekedniük rajtuk. Atlantisz végsõ ostroma során az Õsök kénytelenek voltak a víz alá süllyeszteni a várost és az Atlantiszon található csillagkapun keresztül a Földre menekülni. Néhányuk a Földön élte le további életét, néhányuk pedig a létezés egy magasabb síkjára emelkedett fel.

Az Õs-Lidérc háború lezárultával azonban a leghalálosabb fegyver hátra maradt. Az Õsök mikroszkopikus nanit fegyvereket fejlesztettek ki, melyek alapvetõ célja, értelme a Lidércek elleni hadviselés. Ezek a nanitok azonban idõvel saját entitásokká fejlõdtek, felvették létrehozóik alakját és érzelmekre is képessé váltak („Progeny”). Ezzel megszülettek a Replikátorok. Az Õsök egy félresikerült kísérletként tekintettek rájuk és megpróbálták helyrehozni hibájukat, de a Replikátoroknak mégis sikerült túlélniük.

Saját világukon évezredeken keresztül békében éltek, sokkal azután is, hogy létrehozóik már régen elhagyták a galaxist. Alapkódjukat módosítottak, már nem hajtotta õket a Lidércek elleni gyûlölet, ezért maguk maradtak, így hatalmas városok építésébe kezdtek. A Replikátorok egy kis csoportja még alkotóik nézeteit és elképzeléseit is magáévá tette és kutatni kezdte a felemelkedés lehetõségét, de mindig akadályba ütköztek és úgy tûnt, hogy az igazi emberi lét elengedhetetlen ahhoz, hogy végül sikerrel járjanak.

Amikor Atlantisz kapcsolatba lépett a Replikátorokkal – elõször Õsszerû Asuran-okként, eredeti kilétükrõl nem tudván ismerték meg õket –, a konfliktus hamar kitört. Oberoth, a Replikátorok vezetõje Atlantisz elpusztítását tûzte ki célul, hiszen ez volt az utolsó ellenük forduló alkotóik õrtornyai közül. Sheppard csapata végül sikeresen visszaverte a támadást és még ugyanabban az évben a Föld pusztító megelõzõ csapást mért az Asuran-okra, miután a felderítés arról számolt be, hogy a Replikátorok hadihajók seregét építik anyabolygójukon („First Strike”). Ezzel kitört az emberek és a Replikátorok közötti háború.

Hatalmas veszteségek után az atlantiszi csapat végül betört a Replikátor anyabolygóra és újraírták a Replikátorok alap kódját, ezzel pedig újraaktiválták alapvetõ feladatukat, a Lidércek elleni hadba lépést. A Replikátorok így egy idõre békén hagyták Atlantiszt és teljes erejüket és figyelmüket a Lidércekkel folytatandó háborújukra fordították. Minden szép és jó volt – egészen addig, amíg a Replikátorok úgy nem döntöttek, hogy a Lidércek legyõzésének legjobb módja, ha azokat az emberi civilizációkat pusztítják el, melyek a Lidércek táplálékául szolgálnak. Atlantisz így a közös ellenséggel szemben kénytelen volt egyesíteni erejét a Lidércekkel.

A szövetség igen hamar egy, a Replikátor anyabolygó felett lezajló hatalmas ûrcsatához vezetett. Fran-nel („Friendly Replicator Android” – „Barátságot Replikátor Android”), egy „jó Replikátor” segítségével, akit Dr. McKay hozott létre (azt az Õs technológiát használva, mellyel eredetileg a Replikátorokat is létrehozták), a Replikátor anyabolygó és minden egyes Replikátor a bolygón és a körül végül elpusztult.

Az atlantiszi csapat és az ütközet után felbomló szövetség azonban nem tudta, hogy akadtak túlélõk. Néhány órával a harc lezárulta után egy Õs hajó jelent meg a bolygó maradványai között az ûrben, mely Dr. Elizabeth Weir – valószínûleg Replikátor másolata – parancsnoksága alatt állt. Ezek a Replikátorok valószínûleg lázadók, akik Oberoth nézeteivel szemben a felemelkedés igaz útját kutatták. Weir megelégedésének ad hangot, amikor megtudja, hogy a Replikátorok végleg elpusztultak: „végre anélkül dolgozhatunk, hogy valaki állandóan figyelne bennünket… ideje elkezdeni a munkát”.

Elsõ Évad

A sorozat elsõ évadjában az Atlantisz expedíció egy Földrõl induló féregjáraton keresztül érkezik meg a Pegazus galaxisba. Az atlantiszi csillagkapu koordinátáit még az Antarktiszi Õs elõõrsön fedezték fel („Rising”). Mindenki tudta, hogy lehet, hogy ez egy egyirányú út lesz és valóban, Atlantisz az egész évad során el volt vágva a Földtõl. A legnagyobb problémát az energia jelentette, habár végül sikerült felhozniuk a várost a víz alól az óceán felszínére és néhány rendszert a Földrõl magukkal hozott naquadah generátorok segítségével üzembe helyezni. Atlantisznak azonban sokkal nagyobb erõt képviselõ Õs energiamodulokra, a Zéró Pont Modulokra (ZPM) van szüksége, hogy teljesen üzemképesen mûködhessen.

Atlantisz városán belül, a fõ vezérlõ toronyban található a csillagkapu, ezen kívül rengeteg más épület, móló, laboratórium és lakosztály található a városban, mely egy védõpajzsot is képes maga köré vonni, hogy megvédje magát az esetleges támadásoktól. A város hiperhajtómûvel is rendelkezik, mellyel az egész várost mozgatni lehet, akár a hiperûrben is – amire sor is került, amikor a várost az Õsök évmilliókkal ezelõtt elhozták a Földrõl a Pegazus galaxisba és amikor az atlantiszi csapat kénytelen volt új bolygóra költöztetni a várost, amikor a Replikátorok egy évvel ezelõtt megtámadták õket („First Strike”, „Lifeline”).

A csapat az elsõ évben barátokra (többek között Teyla-ra és az athosziakra) és ellenségekre (mint például a Genii („Underground”) és természetesen a Lidércek) egyaránt szert tett. Az elsõ egy év leforgása alatt több ízben is megvédték az Õs várost az ellenségektõl („The Storm”, „The Eye”, „The Siege”).

Az elsõ év vége felé a csapat újra fel tudta venni a kapcsolatot a Földdel. Egy adatcsomagot küldtek át a csillagkapu keresztül, melyben elmagyarázták helyzetüket és a közelgõ Lidérc támadásról is beszámoltak („Letters from Pegasus”). A Föld ezért elküldött a Pegazus galaxisba egy csatahajót, a Daedalus-t, fedélzetén egy ZPM-mel, melyet korábban a Földön fedeztek fel. A második évad nyitányában sikerül visszaverni a Lidérc támadást és azt is sikerül elérni, hogy azt higgyék, Atlantisz végleg elpusztult az ütközet során.

Második Évad

A második évben a csapat folytatja a Pegazus galaxis felfedezését, új szövetségesek és kereskedõ partnerek felkutatását, miközben igyekeznek kívül maradni a Lidércek és más ellenségek látótávján, nehogy tudomást szerezzenek Atlantiszról. Az évadban elvesztik Aiden Ford hadnagyot, akit nagyban megváltoztatott a szervezetébe került nagy dózisú Lidérc enzim. A csapatban a helyét Ronon Dex foglalja el, aki a Lidércek által elpusztított Sateda nevû bolygó egyik kiváló harcosa („Runner”).

A második évadban kezdett el dolgozni Dr. Beckett a Lidérc retrovíruson („Instinct”), melyet egy elfogott Lidércen teszteltek Atlantiszon, akit Michael-nek neveztek el („Michael”). Michael végül újra csatlakozott Lidérc társaihoz, amikor rájött, hogy mit tett vele Dr. Beckett és az Atlantisz expedíció, valamint különösen személyes módon érintette a Teyla-ban való csalódás is.

Ennek eredményeként a Lidércek tudomására jut, hogy Atlantisz túlélte az elõzõ támadást. Ezért egy Lidérc kaptárhajó közelíti meg a várost, de ahelyett, hogy támadást indítana, a csapat legnagyobb meglepetésére a kommunikációs csatornákat használva Michael lép kapcsolatba Atlantisszal. Michael a kaptárával együtt szövetséget szeretne kötni az atlantisziakkal, hogy Lidérc ellenségeiken használhassák a retrovírust, azaz hogy ezzel emberré és így táplálékukká tehessék ellenfeleiket („Allies”). A szövetség azonban rövid életûnek bizonyult, miután a Lidércek végül Atlantisz ellen fordultak, foglyuk ejtették Rodney-t és Ronon-t, valamint az atlantiszi adatbázisból a Föld koordinátáit is megszerezték és arra vették az irányt.

Harmadik Évad

Miután a Föld felé tartó két Lidérc kaptárhajót sikeresen semlegesítik, Michael-t a retrovírus segítségével újra emberré alakítják. De ezúttal sem tart sokáig, míg rájön, hogy mi is õ valójában és hogy az emberek mit rejtegetnek elõle. Így sikerül végül újra megszöknie és Lidérc vonásai újra kezdenek visszatérni („Misbegotten”).

A harmadik évadban fedezi fel a csapat Asuras bolygóját, a Replikátorokat és nagy szerencsével sikerül visszaverniük elsõ támadásukat Atlantisz városa ellen („Progeny”). Dr. Weir mindeközben Replikátor nanitokkal fertõzik meg („The Real World”), Sheppard-öt pedig foglyul ejti az egykori Genii vezetõ, Acastus Kolya („Common Ground”), McKay pedig újra találkozik húgával, Jeannie-vel („McKay and Mrs. Miller”).

Eközben egy hajónyi Õs is visszatér, hogy visszavegye Atlantiszt az expedíciótól, habár õket igen hamar megölik a várost újra megtámadó Replikátorok („The Return”). A csapat az év során ráakad Michael egyik laborjára is, ahol emberi lényeken folytatott kísérletek nyomait fedezik fel („Vengeance”), egy szerencsétlen baleset pedig Carson Beckett halálát okozza („Sunday”).

Az évad végéhez közeledve a földi felderítés tudomására jut, hogy a Replikátorok hadihajók egész flottáját építik bolygójukon és valószínûleg egy újabb támadásra gyûjtik erejüket. Abban a hiszemben, hogy a hajók célpontjai Atlantisz és a Föld lennének, megelõzõ pusztító csapást mérnek az Asuras bolygóra („First Strike”). Megtorlásként a Replikátorok egy mûholdat küldenek Atlantisz bolygója körüli pályára, mely egy állandó energiasugárral megkezdi a város támadását. A pusztulás elõli egyetlen menekülési út, ha bekapcsolják a város hajtómûveit és elhagyják a bolygót. Az akció közben Dr. Elizabeth Weir súlyos sérüléseket szenved.

Negyedik Évad

Miután Atlantisz sikeresen túléli a Replikátor támadást, az expedíció tagjai újabb problémába ütköznek: a város az ûr egy ismeretlen szegletében lebeg és vészesen fogy az energia („Adrift”). Az egyetlen remény, ha a módosított Ugrót felhasználva egy küldetés keretében felkeresik a Replikátor bolygót és ellopnak egy ZPM-et. Dr. Weir segítségének köszönhetõen, akinek életét a benne lévõ nanitok újraaktiválása és újraprogramozása mentette meg, a küldetés sikerrel zárul. Az akció közben azonban Dr. Weir maga már nem tér vissza a csapattal, a többiek sikeres szökése érdekében feláldozza magát és a Replikátorok fogságába kerül („Lifeline”).
A csapat a küldetés során egy másik, nagy horderejû eredményt is elér: a Replikátorok alap kódjának újraaktiválásával kiprovokálják, hogy azok a Lidércek ellen forduljanak. Ezzel kirobban az Atlantisz két legnagyobb ellenfele közötti háború.

Ez idõ alatt Teyla két nagyon fontos felfedezést tesz: a népét elragadja egy ismeretlen támadó, valamint rájön, hogy terhes („Missing”). Szerelme, a gyermek apja, Kanaan egyike az eltûnt athosziaknak.

Nem telik el sok idõ, mire Sheppard ezredes egyik „régi barátja” – a „Todd”-ként emlegetett Lidérc tudós, akivel egy évvel korábban Sheppard együtt raboskodott egy Genii börtönben – megkeresi a csapatot és lehangoló híreket hoz magával. A Replikátorok megkezdték az emberi települések és bolygók támadását is, hogy ezzel töröljék el a Lidércek táplálkozási forrását („The Seer”). Todd és az atlantiszi tudósok heteken keresztül dolgoznak együtt, hogy módot találjanak az alap programkód letiltására.

Végül nem járnak sikerrel, de egy emberi, Lidérc, és az Utazókból álló hadiflotta (egy rebellis Replikátor csoport segítségével) sikeres támadást hajt végre a Replikátorok ellen, mely során egész bolygójuk elpusztul („Be All My Sins Remember’d”). Csupán egyetlen rebellis hajó marad meg (melyrõl Atlantisz mit sem tud), melyet maga Dr. Weir vezet.

A Replikátor fenyegetés semlegesítésével a Lidércek újra belsõ, kaptáraik közötti konfliktusuk felé fordulnak, Atlantisz figyelmét pedig hamarosan egy új vírus köti le, mely a Pegazus galaxisban található emberi populációt támadja meg és mintegy 30%-os halálozási aránnyal jár. A kutatás végsõ megállapítása kétséget kizáróan azt mutatja, hogy valaki véletlenszerûen hinti el a Hoffan szert a bolygókon (melyet három évvel ezelõtt Carson Beckett közremûködésével készítettek el), hogy ezzel tegyék lehetetlenné, hogy a Lidércek táplálkozni tudjanak az élelemforrásukból. Mivel sohasem tudhatják, hogy a következõ táplálkozásuk lesz-e az utolsó, a Lidércek Atlantiszhoz fordulnak segítségért: Todd lép újra kapcsolatba a csapattal.

Együtt hamar rájönnek, hogy a Hoffan szer terjesztésért nem más felelõs, mint Michael és az is kiderül, hogy korábban õ rabolta el az athosziakat, hogy velük folytathassa kutatásait („The Kindred, Part 1”). Carson Beckett egy klón másolatának segítségével, Michael rövid idõ alatt nagy elõrelépést ér el a hibridjeivel és egy kisebb hadsereget is sikerül kiépítenie belõlük. Mindezt Michael Teyla elõtt is felfedi, miután sikeresen õt is elrabolja.

Michael azt tervezi, hogy Teyla megszületendõ gyermekét saját céljaira használja fel. Mivel mind Teyla-ban, mind pedig Kanaan-ban megvan a „képesség” – Lidérc DNS, amivel telepatikus úton képesek kapcsolatban lépni a Lidércekkel és befolyást is képesek gyakorolni rájuk –, ezért közös gyermekük egyedinek és mindenképpen az egyik legfontosabb „lépésnek” számít Michael hibrid kutatásai számára. Habár a csapatnak sikerül kiszabadítania Carson klónját, kénytelenek õt egy hibernátorba helyezni, mert rájönnek, hogy azok az injekciók, melyeket Michael gyakorta adott neki, elengedhetetlenek az életben maradásához („The Kindred, Part 2”).

A Pegazus galaxis sorsa függhet tehát attól, hogy Michael-nek végül sikerül-e megszereznie Teyla gyermekét, mint ahogy arra Sheppard is rájön, amikor véletlenül a távoli jövõbe kerül („The Last Man”). Habár úgy tér vissza saját idejébe, hogy tudja, hol találhatják meg Teyla-t, egy ügyes csapdának betudhatóan Michael egy egész laboratóriuma omlik rá a Teyla megmentésére érkezõ csapatra.

A GateWorld által ajánlott epizódok

Az eddigi áttekintõ alapján mindenki felfrissítést kaphatott belõle, hogy mi minden történt az Atlantisz ötödik évadát megelõzõen. A következõkben azon epizódok rövid ismertetõje következik, melyeket érdemes lehet újranézni, mielõtt az ötödik évad epizódjait megtekintenénk. Ezek nem fednek le mindent, amirõl eddig szó volt, de a legfõbb történeti szálak legfontosabb elemeit mindenképpen tartalmazzák.


Rising (Elsõ évad, 1. epizód)
Az expedíció megérkezik Atlantisz városába, találkoznak Teyla-val és az athosziakkal és akaratukon kívül felébresztik a Lidérceket az álmukból.

Poisoning The Well
(Elsõ évad, 7. epizód)
Dr. Beckett segít a Hoffanoknak egy olyan szer kifejlesztésében, mely halálossá teszi az embereket a Lidércek számára. Azok a Lidércek mind meghalnak, akik megpróbálnak táplálkozni a szerrel beoltott emberekbõl. A Hoffan szérum egyelõre 50%-os halálozási aránnyal jár a beoltott emberek körében.Before I Sleep (Elsõ évad, 15. epizód)
Elizabeth Weir 10.000 évet utazik vissza az idõben Atlantisz múltjába, ahol találkozik a Lidérc támadás alatt álló Õsökkel, akik épp a Pegazus galaxis elhagyására készülnek.
The Gift
(Elsõ évad, 18. epizód)
Rémisztõ rémálmoktól szenvedve, Teyla felfedezi, hogy az õ szervezetében is található némi Lidérc DNS, ami megadja számára a lehetõséget, hogy telepatikusan kapcsolatba lépjen a Lidércekkel.
Runner
(Második évad, 3. epizód)
A Ford hadnagy nyomait követõ atlantiszi csapat találkozik Ronon Dex-szel, a satedai harcossal, aki életének utóbbi éveit kénytelen volt a Lidércek elõli folyamatos meneküléssel tölteni.
Instinct
(Második évad, 7, epizód)
Dr. Beckett belekezd egy, a Lidérceket emberré változtató retrovírus kifejlesztésébe. Amikor azonban egy fiatal Lidérc lány elveszi a szert, az katasztrofális következményekkel jár.
Michael
(Második évad, 18. epizód)
A csapat elfog egy Lidércet, hogy kipróbálják rajta Beckett retrovírusát és végül sikeresen emberré is alakítják foglyukat. A Michael-nek nevezett férfi azonban felismeri igaz természetét és megszökik Atlantiszról.
Misbegotten
(Harmadik évad, 2. epizód)
A csapat újra emberré alakítja Michael-t, de újra hamar rájön az igazságra és ismét Atlantisz ellen fordul.

Progeny
(Harmadik évad, 5. epizód)
A csapat egy igen fejlett fajra bukkan a Pegazus galaxisban, akikrõl idõvel kiderül, hogy õk az eredeti Replikátorok, akikben még mindig éktelen harag él az Õsökkel és Atlantisszal szemben.
Common Ground
(Harmadik évad, 7. epizód)
Sheppard-öt fogságba ejti Kolya, a korábbi Genii vezetõ és egy Lidérc fogoly segítségével megkínozza (aki idõvel az atlantisziak egy értékes szövetségesévé lép majd elõ).
Sunday
(Harmadik évad, 17. epizód)
Egy átlagos nap Atlantiszon kész rémálommá válik, amikor egy robbanás Dr. Carson Beckett halálát okozza.

First Strike
(Harmadik évad, 20, epizód)
A Föld csapást mér a Replikátor anyabolygóra, ennek megtorlásaként pedig Atlantiszt is megtámadják.

Lifeline
(Negyedik évad, 2. epizód)
A nanitokkal felgyógyított Dr. Weir segítségével a csapat betör a Replikátorok bolygójára, ellop egy ZPM-et és újraaktiválja a Replikátorok alap kódját, ezzel pedig kikényszerítik a Replikátorok és a Lidércek közötti háború kirobbanását.
Reunion
(Negyedik évad, 3. epizód)
Ronon újra találkozik egykori, halottnak hitt satedai barátaival. Idõvel azonban rá kell jönnie, hogy egykori bajtársai tõrbe csalták és mindegyikük Lidérc imádóvá vált.
Missing
(Negyedik évad, 7. epizód)
Teyla és Atlantisz új vezetõ orvosa, Dr. Jennifer Keller meglátogatja az athoszi települést egy másik bolygón, de Teyla népének nyomára sem bukkannak. Eközben Teyla rájön, hogy terhes.
Be All My Sins Remember’d
(Negyedik évad, 11, epizód)
Todd segítségével Atlantisz szövetségre lép a Lidércekkel és egy végsõ összecsapásban szembe szállnak a Replikátorokkal. A támadás során a Replikátor anyabolygó megsemmisül, de egy rebellis csoport életben marad.
The Kindred, Part 1
(Negyedik évad, 18. epizód)
Miközben Teyla eltûnt népét – köztük Kanaan-t, gyermeke apját – keresi, Michael fogs´gába kerül, aki felfedi elõtte, hogy az athosziakat arra használta, hogy az õt követõ hibridek egy új csoportját hozza létre. Erre a sorsa jutott többek között Kanaan is.
The Kindred, Part 2
(Negyedik évad, 19. epizód)
Ahogy Sheppard és csapata kétségbeesetten keresi Teyla-t, egy újabb krízissel találják magukat szembe: rálelnek Carson Beckett egy klónjára, aki szeretne visszatéri régi atlantiszi életéhez, de a helyzetet nehezítik a klón létébõl fakadó instabil tünetek.
The Last Man (Negyedik évad, 20. epizód)
Sheppard egy baleset folytán a csillagkapun keresztül a jövõbe kerül és megismeri, hogy mi lesz a Pegazus galaxis sorsa, ha Michael megszerzi Teyla gyermekét és ámokfutásba kezd.

Ezek tehát – habár nem feltétlenül a legjobb epizódjai a sorozatnak – mindenképpen lefedik a legfontosabb történeti elemeket, melyeket az ötödik évadban is viszont láthatunk majd.

Mi jön ez után?

A Csillagkapu Atlantisz ötödik évadja hamarosan útjára indul, benne pedig több, a Pegazus galaxis mitológiájában már a korábbi években megalapozott elem, történeti szál folytatódik majd. Az ötödik évad természetesen ez elõzõ évad végi cliffhanger közvetlen folytatásával indul, azaz kiderül, hogy mi történt a csapattal Michael összeomló laboratóriumában.

Sheppard-nek és csapatának nem csak ki kell valahogy szabadulnia a törmelékek alól (természetesen a barátok segítségével), hanem Teyla-t is meg kell találnia, aki minden bizonnyal hamarosan szülni fog.

Ebben az évben Teyla elõtt is ott van egy nagy kihívás, hogy miként tud egyszerre anyai szerepének és a csapattagságból adódó kötelességének is megfelelni. Rodney képességeit pedig eddig soha nem látott módon teszi majd próbára egy betegség, amely gyerekessé teszi õt.

Dr. Keller továbbra is keresi majd helyét a csapatban és igyekszik több önbizalomra szert tenni, miközben Dr. Carson Beckett-et kiszedik majd a hibernátorból, aki megpróbálja folytatni eddigi normális életét Atlantiszon és a Földön – habár továbbra is személyes módon érintett Michael és az õ kísérleteinek további sorsában.

Az idei évben új vezetõ érkezik az atlantiszi expedíció élére: Richard Woolsey, a szabályokat sokra tartó, de személyes tapasztalatban mindenképpen gyengén szereplõ bürokrata. Woolsey érkezése egész biztosan új konfliktusokhoz és a kapcsolatok további bonyolódásához vezet majd Sheppard és csapattársai esetében is.

Todd továbbra is fontos szerepet fog játszani, ahogy a csapat újabb okokat talál rá, hogy továbbra is szövetségesként mûködjenek együtt. Az évadban egy új ellenséget is megismerünk majd – egy erõs, technológiailag fejlett ellenfelet. Emellett egy sokkoló fordulat is vár még ránk.

Az ötödik évad július 11-én debütál a SciFi Channel-en az Egyesült Államokban és augusztus 18-án a Sky One-on, az Egyesült Királyságban.

Ezt a hírt már 22647 alkalommal olvasták.

Kapcsolódó linkek:

GateWorld - The Stargate Atlantis Primer
Fórum - Atlantisz 5. Évad - Spoileres Topic
Abydos Gate - Atlantisz-aloldal


  Küldd el ezt a hírt ismerősödnek!
  Vissza